Re: [modeller_usage] Modeller usage with Python 2.4?